مطالب جالب!
مطالب جالب!

آیا می دانید سونامی چیست ؟ به راستی سونامی چیست

آیا می دانید سونامی چیست ؟ 
 به راستی سونامی چیست

آیا می دانید سونامی چیست ؟
به راستی سونامی چیست ؟ سونامی یکی از پدیده های جغرافیایی است. غریاله به لرزش شدید آب دریا گفته می شود که در پی زمین لرزه های زیر دریا پدید می آید. آبی که به لرزه در آمده به شکل موج های عظیم به کرانه ها رسیده و ویرانی به بار می آورد. غریاله واژه فارسی بومی برای این پدیده در استان بوشهر است و پدیده غریاله در کرانه های خلیج فارس نیز دارای پیشینه است.
▪ چگونگی پخش امواج آبلرزه: پس از غریاله ها معمولاً گسل های بزرگی در بستر دریاها پدید می آیند. سرعت موج های آبلرزه ای گاه به بیش از ۸ کیلومتر در ساعت می رسد. غریاله سال ۱۷۸۸ لیسبون (پرتغال) با موج هایی به بلندی حدود ۱۸ متر به شهر هجوم برد و ساکنان آن شهر را در کام خویش به هلاکت رساند. یکی از بزرگ ترین غریاله ها که در سال ۲۰۰۴ میلادی در نزدیکی سوماترای اندونزی روی داد باعث ویرانی عظیم و کشته شدن حدود ۱۰۰ هزار تن در جنوب آسیا شد.
در کتاب های تاریخ آمده که بندر بزرگ و پهناور سیراف در جنوب ایران تا سده چهارم هجری و عصر دیلمیان بندری آباد و پر رونق بوده و ناگهان بر اثر زلزله ای قسمت بزرگی از شهر به زیر آب رفته که آثار آن هنوز هم مورد توجه باستان شناسان ایرانی وخارجی است .
زلزله نیز لرزش و جنبش خفیف یا شدید زمین است که به علت آزاد شدن انرژی ناشی از گسیختگی سریع در گسلهای پوسته زمین در مدتی کوتاه به وقوع می پیوندد. محلی که منشأ زلزله بوده و انرژی از آنجا خارج می شود را کانون زلزله، و نقطه بالای کانون در سطح زمین را مرکز زلزله گویند.
در نزدیکی سطح زمین، زلزله به صورت ارتعاش یا گاهی جابه جایی زمین نمایان می شود. زمانی که مرکز زلزله در داخل دریا باشد، بستر دریا به میزانی تغییر مکان می یابد که باعث ایجاد سونامی می شود.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید