هر روز!
هر روز!

آیا ناسا مدارکی که وجود موجودات فرازمینی را ثابت می کند،

آیا ناسا مدارکی که وجود موجودات فرازمینی را ثابت می کند، از بین می برد؟
آیا ناسا مدارکی که وجود موجودات فرازمینی را ثابت می کند، از بین می برد؟ : آیا ناسا مدارکی که وجود موجودات فرازمینی را ثابت می کند، از بین می برد؟
: آیا ناسا مدارکی که وجود موجودات فرازمینی را ثابت می کند، از بین می برد؟
  گری مک کینون که پس از نفوذ به پایگاه اطلاعاتی کامپیوترهای ناسا، ارتش آمریکا و پنتاگون به مدت 10 سال در برابر قانون استرداد مجرمین به آمریکا مقاومت کرد، به تازگی ادعای شوکه کننده ای را مطرح کرده است.   این مسئله هم چنان در صدر «تئوری های توطئه» باقی می ماند؛ اینکه سال هاست ناسا و دولت آمریکا می دانند که کره ی زمین توسط موجودات فرازمینی از کهکشان های بسیار دور تحت نظر است. شاید به این خاطر که مردم نتوانند واقعیت را بپذیرند و یا باعث رو به افول رفتن باورهای دینی و نظم جامعه شود، مسئله وجود موجودات فرازمینی سال هاست که از مردم پنهان می شود. ماجرا از زمان شروع شد که در نوامبر سال 2000 پیمانکار سابق ناسا افشا کرد اسناد ناسا پیش از ارسال تصاویر ماهواره ای به زمین به صورت دیجیتالی ویرایش می شوند و موجودات فرازمینی از آن حذف می گردند. همین مسئله باعث شد آقای مک کینونِ 49 ساله تصمیم بگیرد که اطلاعات بیشتری در این زمینه به دست بیاورد. مک کینون گفته است سیستم امنیتی پایگاه های اطلاعاتی سه سازمان نامبرده آن قدر نقطه ضعف داشت که او توانست برای 2 سال و 18 ماه به تمام سرویس های اطلاعاتی شان دسترسی داشته باشد. در گام اول وی در پایگاه ناسا به دو پرونده برخورد که یکی با عنوان «افسران غیرزمینی» با ذکر رتبه و نام و دیگری با عنوان «کالاهای مبادله شده بین سفینه ها». هرچند مک کینون می گوید در حال حاضر اسم افسران یا سفینه ها را جایی ثبت نکرده اما مدعی است در مراجعات بعدی هیچ اثری از پرونده هایی که اصطلاح « افسران غیرزمینی » در آن به کاررفته باشد، نیافت.  
بنا به گزارش :  اخبار علمی  -  باشگاه خبر  نگاران

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید