هر روز!
هر روز!

آیا کسی هست مرا یاری کند؟! : آیا کسی هست

آیا کسی هست مرا یاری کند؟! : آیا کسی هست

آیا کسی هست مرا یاری کند؟!
: آیا کسی هست مرا یاری کند؟! امام حسین (ع) وارث آدم و انسانیت فریاد میزند که «آیا کسی هست که مرا یاری کند؟
: آیا کسی هست مرا یاری کند؟!
به گزارش : تاریخ پرتلاطم زندگی بشریت، انقلابها و نهضتهای خونین بسیاری را تاکنون دیده است، ولی در این میان تنها نهضت خونینی که از مرز زمان و مکان فراتر رفته و همچنان از فراز قرون و اعصار، به زندگی بشر حیاتی دیگر بخشیده و همچون خورشیدی فروزان فرا راه انسانهای خداپرست پرتوافشانـی می کند عاشوراای حسینی ست.
محرم ماهی ست که اهل جاهلیت، ظلم و قتال را در این ماه حرام می دانستند و برای احترام این ماه، نام این ماه "محرم الحرام"  شد.اما همان امت حرمت این ماه را نشناختند، حرمت پیامبرخ

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید