هر روز!
هر روز!

آیت الله مکارم : قمه زنی قطعا حرام است :

آیت الله مکارم : قمه زنی قطعا حرام است :

آیت الله مکارم : قمه زنی قطعا حرام است
: آیت الله مکارم : قمه زنی قطعا حرام است
آیت الله مکارم شیرازی تصریح کردند: عاشورای حسینی برکات فراوانی دارد و تاثیرات آن بسیار است؛ اما دشمن از این مساله سوء استفاده می کند و می خواهد عاشورا و عزاداری امام حسین (ع) را از مسیر اصلی اش منحرف کند.
به گزارش : این مرجع تقلید با تـاکید براینـکه محـرم فـرصت بسیـار مهمـی برای حل معضلات اجتماعی است، افزود: باید بیدار باشیم که این چشمه زلال عاشورای حسینی همچنان جوشان باشد و هیچ آلودگی در آن وارد نشود.
وی با اشاره به تبلیغات مسموم دشمنان در میان جوانان گفت: دشمنان در طول سال تلاش می کنند با انواع تبلیغات و ترفندهای خود جوانان ما را گمراه کنند؛ اما زمانی که محرم فرا می رسد همه این تبلیغات از بین می رود. 

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید