مسیر سبز
مسیر سبز

آینده مایکروسافت در بازاریابی دیجیتال بازاریابی دیجیتال یک روش

آینده مایکروسافت در بازاریابی دیجیتال 
 بازاریابی دیجیتال یک روش

آینده مایکروسافت در بازاریابی دیجیتال
بازاریابی دیجیتال یک روش مهم برای ایجاد تعامل میان مشتریان و شرکت های مختلف به شمار می رود و در این میان پیش بینی می شود که مایکروسافت تا پنج سال آینده یک پیشرو به حساب آید.به نقل از www.cmo.com ،" رومی ماهاجان " مدیر جهانی گروه بازاریابی دیجیتال در مایکروسافت که نقش مهم او در ایجاد Microsoft SharePoint 2010 برای سایت های اینترنتی و تکنولوژی سرور جستجوی سریع این شرکت برای کمک به مخاطبان در راستای کسب یک تجربه دیجیتال برجسته است در خصوص دیدگاه خود درباره مایکروسافت و بازاریابی دیجیتال می گوید:من معتقدم که بازاریابی دیجیتال مهم ترین تغییر در محیط بازار به شمار رفته و شرکت ها برای حفظ مشتریان، به روش های جدید تجارت می اندیشند. در این حوزه، تبلیغات در رسانه های دیجیتال پاسخی به این نیاز محسوب می شود. من مایکروسافت را پیشرو در بازاریابی دیجیتال در پنج سال آینده می بینم.
وی درخصوص اینکه بازاریابی دیجیتال مایکروسافت چه طیفی از این حوزه را پوشش می دهد؟ معتقد است:بازاریابی دیجیتال مایکروسافت برخی جنبه ها اما نه همه آن ها را پوشش می دهد. همین امر باعث شده است تا اکوسیستم های مشارکتی مانند آژانس های تبلیغاتی یا مشاوران ارائه دهنده اصلی طرح های تبلیغاتی باشند.
ماهاجان با اشاره به این که مایکروسافت سایت های فعال قدرتمندی مانند Dell.com، Ferrari.com، Energizer.com، Chesapeake Energy.com و غیره به مخاطبان عرضه می کند، درباره این که مایکروسافت چگونه به برند ها در ارتباط با مشتریان با استفاده از سرویس بازاریابی دیجیتال این شرکت کمک می کند؟می گوید:با استفاده از این سایت ها امکان ارتباط تعاملی میان برندها و مشتریان به وجود می آید. در این رابطه شرکت هایی نیز هستند که به شناخت نیازهای مشتریان به روش های جدید و جذاب کمک می کنند.
وی می افزاید: من آینده روشنی برای مایکروسافت و به طور کلی صنعت بازاریابی دیجیتال پیش بینی می کنم. تلاش برای کشف وب سایت های پویا و خدمات هوشمندانه ارائه دهنده فرصت هایی جدید برای بازاریابی دیجیتال یک روش مهم برای ایجاد تعامل میان مشتریان و شرکت های مختلف به شمار می رود.

منبع : MBAnews.ir

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید