هر روز!
هر روز!

ابراز تمایل مرکل برای بهبود روابط با روسیه : به

ابراز تمایل مرکل برای بهبود روابط با روسیه
: به گزارش بولتن نیوز، صدر اعظم آلمان در رابطه با اوکراین گفت تحریم های ضد روسیه زمانی می تواند برداشته شود که بار دیگر به صلح دست یابیم.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید