اخبار ورزشی
اخبار ورزشی

ابراهیم‌زاده و دیوسالار عزادار شدند منصور ابراهیم‌زاده سرمربی تیم فوتبال

ابراهیم‌زاده و دیوسالار عزادار شدند 
 منصور ابراهیم‌زاده سرمربی تیم فوتبال

ابراهیم‌زاده و دیوسالار عزادار شدند
منصور ابراهیم‌زاده سرمربی تیم فوتبال پیکان، در پی درگذشت پدر همسرش عزادار شد. حمیدرضا دیوسالار بازیکن تیم فوتبال پیکان نیز در غم از دست دادن پدر همسرش عزادار شده است. این ضایعه را به ابراهیم زاده و دیوسالار و خانواده‌هایشان تسلیت می‌گوید.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید