هر روز!
هر روز!

ابراهیم - قسمت دوم؛ آخرین چاره قسمت دوم

ابراهیم - قسمت دوم؛ آخرین چاره قسمت دوم

ابراهیم - قسمت دوم؛ آخرین چاره
قسمت دوم
 
حتما خاطرتان هست که در قسمت اول به همراه آن ابر مرد بودیم تا آنکه او خواست خدا را ببیند... اکنون ادامه داستان:
 

چون ابراهیم به خواست خود فرمان خدای بزرگ را بجا آورد، تکه‌های پرندگان گرد هم آمدند و هر یک از اندامها بجای خود قرار گرفت و به توان شگفت آور الهی جان در آنان دمیده شد و به سوی ابراهیم پرواز کردند.
ابراهیم نیز چون چنین دید دریافت که توانای بی‌همتایی که آسمانها و زمین را در دستان اراده خود دارد، در راستی و ایمان خود هزاران بار بیشتر استوار گردید و گامهایش را در راه پیرایش جامعه از کژیها بلندتر برداشت.  

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید