هر روز!
هر روز!

ابزاری برای راندن شیطان! چون شیطان به طور مداوم

ابزاری برای راندن شیطان! 
 
 چون شیطان به طور مداوم

ابزاری برای راندن شیطان!

چون شیطان به طور مداوم در میان آدمیزادگان به ایجاد وسوسه می‌پردازد و به صورت مستمر فساد و گمراهی را منتشر می‌سازد ، لذا بر پیروان حق و حقیقت لازم است آنان نیز به طور مستمر به تبلیغ و نشر حق بپردازند و در توسعه و گسترش آن بی تفاوت و ساکت نمانند .
در لغت، یکی از معانی وسوسه، تکرار کاری و استمرار بر آن می‌باشد.شیطان از آن روزی که در پیشگاه خداوند اعلام نمود که مصمم است جامعه‌ی بشریت را گمراه و منحرف نما

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید