هر روز!
هر روز!

ابن زهر ابومروان عبدالملک بن ابی العلا، معروف به ابن

ابن زهر ابومروان عبدالملک بن ابی العلا، معروف به ابن

ابن زهر
ابومروان عبدالملک بن ابی العلا، معروف به ابن زهر (به لاتین: Avenzoar) (۱۰۹۴-۱۱۶۲ م) متولد سبیا، پزشک مسلمان اندلسی و هم‌دوره ابن رشد و موسی بن میمون بود. او طبیب و وزیر عبدالمومن موحدی بود. ابن زهر شش کتاب ترجمه کرد مهمترین آن التیسیر فی المداواء و التدبیر (راه آسان مداوا و پیشگیری) بود. برخی او را اولین انگل‌شناس و نخستین توصیف کننده جرب دانسته‌اند.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید