هر روز!
هر روز!

اتفاقی حیرت انگیز در مترو لندن (+عکس) : حضور یک

اتفاقی حیرت انگیز در مترو لندن (+عکس) 
 : حضور یک

اتفاقی حیرت انگیز در مترو لندن (+عکس)
: حضور یک سگ در یکی از ایستگاه های مترو لندن مسافران را حیرت زده کرد. به گزارش دیلی میل، این سگ که به تنهایی به مترو آمده بود همانند مسافران دیگر در صف بلیط ایستاد و با گذشتن از موانع از پله ها پایین رفت و سوار قطار شد. او حتی روی صندلی نشست تا کارهای خارق العاده خود را تکمیل کند.
به گزارش : با اینکه این اتفاق در ساعت پر ازدحام ایستگاه کوکفوسترز لندن  رخ داد خوشبختانه کارکنان مترو قبل از اینکه قطار ایستگاه را ترک کند توانستند این سگ را پیدا کنند و تا پیدا شدن صاحب آن از گم شدنش جلوگیری کنند.
: اتفاقی حیرت انگیز در مترو لندن (+عکس)

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید