مسیر سبز
مسیر سبز

اتمام فعالیت جرثقیل‌های غول پیکر بزرگراه صدر خبرگزاری فارس: فعالیت

اتمام فعالیت جرثقیل‌های غول پیکر بزرگراه صدر
خبرگزاری فارس: فعالیت جرثقیل های غول پیکر دروازه‌ای برای احداث بزرگراه طبقاتی صدر به اتمام رسید.
 
متعاقب پیشرفت عملیات نصب قطعات پیش ساخته بتنی در پل اصلی بزرگراه طبقاتی صدر و نزدیک شدن جرثقیل های غول پیکر دروازه ای (گنتری کرین ها) به یکدیگر ، فعالیت این جرثقیل‌ها به اتمام رسید.

فعالیت جرثقیل های غول پیکر به منظور نصب قطعات پیش ساخته عرشه پل اصلی بزرگراه طبقاتی صدر از آذر سال گذشته آغاز شد، پل اصلی پروژه صدر شامل 3372 صندوقه بتنی پیش ساخته است که مرحله نصب آن پس از گذشت حدود 7 ماه به سرانجام رسیده است.

تعداد دهانه های بزرگراه طبقاتی صدر را شامل 112 دهانه است. در هر یک از این دهانه ها 30 صندوقه بتنی پیش ساخته نصب شده و قطعات آخرین دهانه نیز این هفته نصب می شود.

با اتمام نصب قطعات عرشه پل اصلی بزرگراه صدر و در نتیجه اتمام کار جرثقیل های دروازه ای غول پیکر در این پروژه، بزرگراه طبقاتی صدر یک گام مهم به خط پایان نزدیک تر شده است.

تولید قطعات بتنی پیش ساخته در پروژه بزرگراه طبقاتی صدر از ابتدای آذرماه سال 1391 آغاز شد و روز شنبه بیست و پنجم خرداد سال جاری با تولید 3هزار و سیصد و هفتاد و دومین قطعه بتنی عرشه پل اصلی به اتمام رسید. کل قطعات مورد نیاز برای احداث پل اصلی، عرشه پل های رمپی و سرستون های این پروژه در مجموع شامل 5770 قطعه بتنی است که با فعالیت شبانه روزی 1300 نفر در دو شیفت کاری در کمتر 7 ماه تولید شد تا روند عملیات نصب قطعات بدون هیچ معطلی پیش برود.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید