هر روز!
هر روز!

اثر ایروبیک , بهترین ورزش برای میانسالان ورزش ایروبیک بهترین

اثر ایروبیک , بهترین ورزش برای میانسالان ورزش ایروبیک بهترین

اثر ایروبیک , بهترین ورزش برای میانسالان
ورزش ایروبیک بهترین ورزش برای افراد بالای 65 سال است و طبق اظهارات محقق هندی می تواند بسیاری از سلول های پیر را از بین ببرد.
به گزارش : بسیاری از ورزش ها مثل قدم زدن ، دویدن ، پروتئین ماهیچه ها و عملکرد انرژی را بالا میبرد و باعث توسعه ماهیچه ها به خصوص در نوجوانان می شود.
 و همینطور نیر اظهار می کند :ما همه را تشویق به ورزش های منظم می کنیم به خصوص ورزش های مثل دو و ... برای نوجوانان این نوع ورزش ها متابولیسم و سطح مولکول را بالا میبرد. کاهش جزء میتوکندری و عملکرد آن در نوجوانان شایع است.
اثر ایروبیک , بهترین ورزش برای میانسالان : اثر ایروبیک , بهترین ورزش برای میانسالان
: اثر ایروبیک , بهترین ورزش برای میانسالان
ورزش و رژیم تشکیلات سلول را که برای پروتیئن سازی و پخش آن به سلول های دیگر مناسب است را ایجاد می کند. و تاثیرات پیری را از بین می برد.
وقتی ورزش تاثیرات پیری را از بین برد اضافه کردن ورزش های مقاومتی به تمرین ها به تقویت ماهیچه ها بسیار کمک می کند.
محققان تغییرات متابولیکی و مولکولی را در گروه نوجوانان بزرگتر و کوچکتر بعد از 12 هفته پیدا کرده اند و بعد از 72 ساعت گروه را باهم ادغام کرده اند .
 هر دو گروه ورزشی لاغر شده بودند و امام عملکرد میتوکندری برای اسکلت ماهیچه ها و ایروبیک بهبود پیدا کرده . تقویت ماهیچه ها با دو و تمرین مقاومت با ایروبیک انجام شد.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید