هر روز!
هر روز!

احساسات منفی و زندگی مشترک ما انسان همواره احساسات را

احساسات منفی و زندگی مشترک ما 
 انسان همواره احساسات را

احساسات منفی و زندگی مشترک ما
انسان همواره احساسات را در زندگی خود تجربه می نماید. احساساتی که گاه به شکل مثبت و گاه نیز به شکل منفی در او ظاهر می شوند.همانطور که گفتیم ، بروز احساسات مختلف و متفاوت در زندگی برای انسان کاملاً طبیعی است و نمی توان از بروز این گونه احساسات جلوگیری نمود. اما می توان با مدیریت این احساسات از آن ها برای هرچه بهتر ساختن زندگی کمک گرفت. همه‌ی افراد در طول زندگی روزمره خود ممکن است بارها و بارها با احساسات منفی روبرو گردند و در صورت عدم مدیریت این گونه احساسات قطعا مشکلاتی را برای خود بوجود خواهند آورد. از این رو مدیریت احساسات در زمان حاضر امری ضروری به حساب می آید. اغلب افراد احساسات منفی خود را با رفتاری که پس از آن انجام می‌دهندف آشکار می‌کنند و در واقع به این صورت احساس خود را تخلیه می کنند. غافل از این که از این طریق نه تنها احساس خود را تخلیه نمی کنند، بلکه به فشار آن خواهند افزود.
روش صحیح تخلیه احساسات منفی نه از طریق رفتار بلکه از طریق گفتار و استفاده از کلمات مناسب صورت می گیرد. برای مثال زوجی را در نظر بگیرید که بر سر مسأله ای با هم اختلاف پیدا می کنند. در نهایت بحث میان این دو بالا می گیرد و مرد قصد خروج از خانه را دارد. این جاست که اولین اشتباه صورت می گیرد و مرد با استفاده از رفتار خود سعی در تخلیه احساس منفی دارد. برای مثال هنگام خروج از خانه به نشانه احساس خشم و عصبانیت در را محکم می کوبد.
دومین اشتباه هنگامی رخ می دهد که زن به نشانه تلافی از همسرش قهر می کند و این تلافی را از طریق رفتار متقابل با همسرش بروز می دهد.به عنوان مثال با او صحبت نمی کند و یا هنگام چیدن میز غذا ظرف را روی میز می کوبد. و این چرخه همین طور ادامه می یابد تا این که مشکل همچون گلوله برفی که می غلتد بزرگ تر می شود. این گونه طرز رفتار نشان از عدم مدیریت احساس در این زوج است. حال آن‌که این زوج می توانستند با بیان کلمات و استفاده از جملات مناسب احساس منفی را در خود تخلیه کنند و از طرف دیگر طرف مقابل را از احساس منفی خود آگاه سازند.اما نکته‌ی قابل توجه دیگر در استفاده از بروز احساس منفی از طریق گفتار این است که افراد تا جایی که می توانند خود را کنترل کنند تا مبادا هنگام بیان کلمات از زبان و لحن تند و یا همراه با نیش و کنایه استفاده کنند. چرا که این امر نیز موجب افزایش تنش و بر جای گذاشتن نتایج عکس خواهد گردید. سعی کنید به جای تحریک همسرتان از طریق لحن تند به آرامی او را خطاب قرار دهید چرا که از این طریق او را تشویق و ترغیب می کنید که با آرامش بیشتر و حواس جمع تر به سخن شما گوش فرا دهد. همچنین از به کار بردن کلمات و جملاتی که بار هیجانی شدید را دارند خودداری کنید چرا که از این طریق آرامش بیشتری میان شما و همسرتان شکل می گیرد.
 
بخش خانواده ایرانی تبیانبرای ارسال اولین نظر کلیک کنید