اخبار ورزشی
اخبار ورزشی

احضار بازیکنان سرباز به حوزه نظام وظیفه سازمان وظیفه عمومی

احضار بازیکنان سرباز به حوزه نظام وظیفه سازمان وظیفه عمومی

احضار بازیکنان سرباز به حوزه نظام وظیفه
سازمان وظیفه عمومی کشور به بازیکنان دارای کارت معافیت سربازی مهلت 10 روزه داد تا خود را معرفی کنند. به گزارش "" به نقل از خوزستان اسپورت، در حالی که به نظر می رسید مراحل احضار ورزشکاران دارای کارت معافیت از خدمت به پایان رسیده و سازمان وظیفه در حال بررسی نهایی مدارک ورزشکاران خصوصاً فوتبالیست ها می باشد، باخبر شدیم که سازمان وظیفه عمومی کشور با ارسال نامه کتبی به آدرس منازل بازیکنان دارای کارت معافیت سربازی که در لیگ های دسته 2 و 3 ایران بازی می کنند، از آن ها خواسته تا خود را به حوزه های نظام وظیفه در شهرهای صادر کننده کارت معافیت معرفی کنند. سازمان وظیفه عمومی در نامه های ارسالی از بازیکنان خواسته است تا ظرف مدت 10 روز با در دست داشتن کارت معافیت خود را به حوزه نظام وظیفه شهر صادر کننده آن کارت معرفی کنند تا مدارک منجر به صدور کارت مورد بررسی مجدد قرار بگیرد. نامه های صادر شده از سوی سازمان وظیفه عمومی کشور شامل تمامی استان ها بوده و برای چند بازیکن خوزستانی شاغل در لیگ های دسته 2 و 3 فوتبال باشگاه های ایران که دارای کارت معافیت از خدمت سربازی می باشند نیز ارسال شده است. حوزه های نظام وظیفه شهرهای مختلف پس از مراجعه بازیکنان احضار شده، اصل کارت های معافیت سربازی این بازیکنان را جهت بررسی و اعلام نظر نهایی از آن ها تحویل گرفته اند. باید منتظر ماند و دید که آیا پس از بررسی مجدد مدارک منجر به صدور کارت های معافیت از سربازی بازیکنان شاغل در لیگ های دسته 2 و 3 نام بازیکنان جدیدی به فهرست محرومان فوتبال ایران اضافه خواهد شد یا خیر.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید