هر روز!
هر روز!

احکام وطن زن و شوهر     احکام

احکام وطن زن و شوهر   
   
 احکام

احکام وطن زن و شوهر
 
 
احکام وطن زن و شوهر : احکام وطن زن و شوهر
: احکام وطن زن و شوهر
 
 
سؤال: آیا وطن قبلی زن برای شوهر، یا وطن قبلی شوهر که در حال حاضر در آن ساکن نمی باشد برای زن وطن محسوب می شود؟

 
به گزارش : آیت الله فاضل لنکرانی: خیر.
آیت الله بهجت: خیر، مگر با شرایط اتخاذ وطن شود.
آیت الله مکارم شیرازی: وطن محسوب نمی شود.
آیت الله سیستانی: وطن شوهر یا زن وطن برای دیگری حساب نمی شود.
آیت الله صافی گلپایگانی: وطن قبلی زن برای مرد و همچنین وطن قبلی مرد برای زن وطن محسوب نمی شود.
آیت الله تبریزی: زن و شوهر در وطن هر یک مستقل هستن، وطن یکی به دیگری ارتباط ندارد و وطن اصلی تا از آن اعراض نشده به وطن بودن باقی است و محل سکونت اتخاذی مادام العمر وطن محسوب می شود و جایی که قصد دارد مدت طولانی مثل ده سال در آن بماند در آنجا مسافر است.
 
 
 

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید