هر روز!
هر روز!

اختراع دستگاهی برای کاهش مرگ و میر بیماران قلبی پروژه

اختراع دستگاهی برای کاهش مرگ و میر بیماران قلبی پروژه

اختراع دستگاهی برای کاهش مرگ و میر بیماران قلبی
پروژه "کمک قلبی" که به دست "سحر حداد" طراح اردنی ساخته شده است می تواند از باعث شود تا بسیاری از بیماران قلبی بدون نگرانی در خانه بمانند. چرا که بسیاری از آن ها می ترسند در خانه کسی نتواند به دادشان برسد.
اختراع دستگاهی برای کاهش مرگ و میر بیماران قلبی : اختراع دستگاهی برای کاهش مرگ و میر بیماران قلبی
: اختراع دستگاهی برای کاهش مرگ و میر بیماران قلبی
در این طرح در هر خانه ای یک وسیله وجود دارد که با متصل کردن آن به قفسه سینه بیمار سریعا تمام اطلاعات لازم را به فرد همراه می گوید. این وسیله می تواند به افراد راهنمایی های لازم را برای انجام عمل احیای درست را بدهد.
در این وسیله یک بالش مخصوص نیز قرار دارد که باعث می شود راه تنفسی بیمار بسته نشود. این وسیله می تواند در خانه هایی که بیماران قبلی وجود دارد مفید باشد تا همراهان بیمار تا زمان رسیدن اورژانس بتوانند بیمارشان را زنده نگه دارند.برای ارسال اولین نظر کلیک کنید