مسیر سبز
مسیر سبز

اختراع کرم لاغری موضعی در مشهد عصر ایران: کرم

اختراع کرم لاغری موضعی در مشهد
عصر ایران: کرم لاغری موضعی با استفاده ازعصاره شیرین بیان از سوی پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی مشهد طراحی و ساخته شد.

این اختراع به همت دکتر حسین عرفایی استاد گروه فارماسوتیکس دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد به شماره ثبت 80188 ساخته شده است.

دکتر عرفایی در این خصوص گفت: در این کرم موضعی با استفاده از مکانیسم های تعریق موضعی با روغن های حامل پوشش دهنده و مواد گیاهی تعریق کننده و وجود جذب افزاها در حامل، جذب سریع ماده صورت می گیرد.

استاد دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، افزود: کارآزمایی بالینی نشان داد که این کرم بر فشارخون تاثیر نداشته و پس از هفت تا 10 روز از مصرف دوبار در روز، موجب کاهش چربی آن موضع می شود.

عرفایی گفت: بر طبق ضخامت لایه چربی زیر پوستی می توان تا شروع به چروکیده شدن پوست از این کرم موضعی استفاده کرد.

وی افزود: بررسی های انجام شده نشان داده است که این کرم لاغری هیچ عارضه ای به دنبال ندارد.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید