هر روز!
هر روز!

ارزش فاطمه (س) به بندگی با خداست !

ارزش فاطمه (س) به بندگی با خداست !

ارزش فاطمه (س) به بندگی با خداست !روز زن، یعنى نگاه درست و مبتنى بر منطق به زنان، که نیمى از جمعیت بشر را تشکیل مى‏دهند؛ آن هم نیمى که اگر نگاه کاوشگر انسان بخواهد نقش آن را با نقش‏هاى دیگر مقایسه کند، خواهد دید که نقش این نیم، حساس‏ترین، ظریف‏ترین، ماندگارترین و مؤثرترین نقش‏ها در حرکت تاریخ انسان و در سیر بشریت به سوى کمال است.


خدا زن را این‏گونه آفریده. اگر بناى آفرینش انسان و جهان را به دو بخشِ کارهاى ظریف و ریزه‏کارى و بخشِ کارهاى مستحکم - و به تعبیر سازندگان بناها، سفتکارى - بگذاریم، بخش اول که ظریف‏کارى‏ها و

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید