گروه تواشیح نسیم قدر
گروه تواشیح نسیم قدر

اركان مهم تشكيل دهنده تواشيح عبارتند از 1-   1- كلام

 لینک
اركان مهم تشكيل دهنده تواشيح عبارتند از 1-   1- كلام

اركان مهم تشكيل دهنده تواشيح عبارتند از

1-   1- كلام شعر: كه عموما يـــا بر وزن يكي از اوزان عروضي شعر عرب ساخته مي شودو يا خارج از وزن عروضي است كه اغلب از همين نوع است. در اين زمينه استاد حاج عباس حزباوي سهم بسزائي در كتابت اشعار تواشيح دارند كه نه فقط گروه ثقلين بلكه اغلب گروههاي كشور را تغذيه شعري مي كنند .

2- لحن: لحن يا همان آهنگ دومين ركن تواشيح است كه خود يك هنر مستقل بشمار مي رود دراين خصوص مسئول گروه به دو شيوه عمل مي كند:

نخست آهنگسازي است دراين مرحله شعري را بگونه اي آهنگسازي نموده كه متناسب با كلمات و موضوع آن تواشيح باشد دراين صورت تواشيح 100% ابداعي است

شيوه دوم اقتباس است يعني آهنگ زيبائي از موسيقي اصيل عرب انتخاب مي شود و كلمات در آن جاسازي مي شود ملاك انتخاب زيبائي آهنگ و تناسب آن با كلمات است واين تشخيص به عهده مسئول گروه است كه خود احاطه لازم به مكاتب مختلف موسيقي اصيل عرب را داراست. به عنوان مثال وقتي استاد ابو العينين شعيشع تواشيح (اقرا باسم ربك يامرسل)را استماع نمود شديدا متاثرگشت و عنوان كرد كه : (من اين آهنگ راقبلا شنيده بودم و آهنگي است كه مرحوم شيخ سيد درويش ساخته است و شايد همه مصريها هم آن را شنيده باشد اما بحدي متاُثر شدم و گريستم كه قبلا چنين احساسي نداشتم واين بجهت زيبائي اداي شماست واز آن مهمتر تبديل كلمات اين لحن به كلماتي ديني ودر مدح حضرت رسول(ص)

البته اقتباس خود اصولي دارد وتنظيم و وصل قطعات به يكديگر خود هنري جدا و مستقل است، ما براي آهنگسازان مسلمان وحتي غيرمسلمان اين نوع آهنگها كه مورد اقتباس و استفاده ديني و مذهبي قرار مي گيرند و مي دانيم هيچكدام ازآنهادر قيد حيات نيستند طلب آمرزش و مغفرت مي كنيم و ترديدي نيست كه صدقه جاريه اي براي آنها محسوب مي شود و از ثواب آن بي نصيب نخواهند بود،اميدواريم براي ما نيز چنين باشد.

3-   اداء

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید