هر روز!
هر روز!

ارگ شهر اربیل در عراق ارگ شهر اربیل در عراق

ارگ شهر اربیل در عراق
ارگ شهر اربیل در عراق
ارگ شهر اربیل در عراق ارگ اربیل یا قلعه هاولر تل یا ماهوریست که مرکز تاریخی شهر اربیل عراق محسوب میشود و بعنوان قدیمی ترین شهر مسکونی دنیا شناخته شده است. اولین شواهد سکونت در این شهر به قرن پنجم قبل از میلاد و شاید قبل تر از آن برمیگردد.
 
ساختمان های بالای این تل که از منطقه هموار اطراف خود، ۲۵ تا ۳۵ متر بالا آمده است، در امتداد منطقه ای بیضی شکل ۴۳۰ در ۳۴۰ متری که حدود ۱۰۲ هزار متر مربع را اشغال کرده است قرار گرفته اند. تنها بنای مذهبی این ارگ که امروزه همچناان برپاست، مسجد ملا افندیست. این ارگ در روزهای پر رونق خود به سه قسمت یا محله تقسیم میشده: سراها، تکیه ها و توپخانه.
 
عکس هایی از ارگ اربیل در عراق

ارگ اربیل در عراق

ارگ اربیل در عراق

ارگ اربیل در عراق

ارگ اربیل در عراق

ارگ اربیل در عراق

ارگ اربیل در عراق

ارگ اربیل در عراق

ارگ اربیل در عراق

ارگ اربیل در عراق

ارگ اربیل در عراق

ارگ اربیل در عراق

  ارگ اربیل در عراق

ارگ اربیل در عراقبرای ارسال اولین نظر کلیک کنید