هر روز!
هر روز!

ازبین بردن بوی انجماد - نکات آشپزی ازبین بردن بوی

ازبین بردن بوی انجماد - نکات آشپزی ازبین بردن بوی

ازبین بردن بوی انجماد - نکات آشپزی
ازبین بردن بوی انجماد
سبزیجات فریزری هنگام استفاده معمولا بوی انجماد می دهند برای رفع این مشکل چه باید کرد؟
روی سبزیجات یخ‌زده‌تان را قبل از پخت ، آب جوش بریزید تا بوی انجماد آن از بین برود.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید