هر روز!
هر روز!

ازدواج با افراد سیگاری : ازدواج با افراد سیگاری

ازدواج با افراد سیگاری : ازدواج با افراد سیگاری

ازدواج با افراد سیگاری
: ازدواج با افراد سیگاری
: ازدواج با افراد سیگاری
 
از دید بسیاری از جوانان استعمال سیگار نه تنها موردی ندارد بلکه در بسیاری از موارد آنها را از برخی آسیب های فردی و اجتماعی چون استرس و اضطراب، کاهش اعتماد به نفس، کاهش محبوبیت به خصوص درگروه همسالان و … مصون می دارد.
به گزارش : البته این باور همین جا به پایان نمی رسد و آنها گمان می کنند که چون سیگار جزء مواد مخدر محسوب نمی شود هر لحظه که بخواهند و اراده کنند قادر به ترک آن خواهند بود در حالیکه سیگار هم مانند تمام دخانیات دیگر اعتیاد آور است و ترک آن بسیار سخت می شود. جالب آنکه بسیاری زا متخصصان سیگار را سرنخ و مادر بسی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید