هر روز!
هر روز!

ازدواج نیازمند آمادگی روانی می باشد ازدواج نیازمند آمادگی روانی

ازدواج نیازمند آمادگی روانی می باشد ازدواج نیازمند آمادگی روانی

ازدواج نیازمند آمادگی روانی می باشد
ازدواج نیازمند آمادگی روانی می باشد
: ازدواج نیازمند آمادگی روانی می باشد
: ازدواج نیازمند آمادگی روانی می باشد
به گزارش : قبل از برقراری رابطه عاطفی گذشته تان را بپذیرید
اختصاصی:
روانشناسان معتقدند تا زمانی که طرفین آمادگی های لازم را در خود رشد نداده باشند با وجود تمام معیارهای مورد نظر ارتباط پایداری نخواهند داشت و با نبود امادگی لازم تنش ها و اختلافات آغاز خواهد شد . در این صورت است که زوجین حرف هم را نمی فهمند و روز به روز  از هم دورتر می شوند .
میناخانی ، کارشناس ارشد روانشناسی می گوید : وق

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید