هر روز!
هر روز!

از اقیانوس تا آسمان امواج موسوم به سونامی اغلب آثاری

از اقیانوس تا آسمان
امواج موسوم به سونامی اغلب آثاری مخرب و کشنده بر سطح خشکی باقی می گذارند. اما این امواج اثراتی شگفت بر اتمسفر زمین هم دارند که کمتر به آنها پرداخته شده است. از اقیانوس تا آسمان

 وی در ادامه می افزاید:" این امواج گرانش اتمسفری تاحدی لوس  و غیر قابل پیش بینی هستند؛ در بعضی جاها ظاهر می شوند و در جای دیگر حرکت نمی کنند، و ما نمی فهمیم چرا این نقطه ؟؟" بررسی حرکت سونامی ها از جهت خطراتی که برای ما دارد حائز اهمیت است؛ در سال 2004، بر اثر این امواج بیش از 220000 نفر در سراسر جهان جام باختند. این پژوهش که هنوز در مراحل اولیه است؛ نیازمند زمان است تا داده های آن به درستی تفسیر، مدل سازی و منتشر شود. پژوهشگران امیدوارند با بررسی دقیق تر امواج منتقل شده به اتمسفر پیش از وقوع سونامی، وقوع آنها را پیش بینی کرده و از خطرات جانی آنها بکاهند. آنها توصیه می کنند که " اگر چیزی حس کردید، برای دیدن آنچه رخ می دهد؛ به سمت ساحل حرکت نکنید بلکه فوراً خود را به جای بلندی برسانید!"
مترجم سمیه جولایی/ دکترای علم اطلاعات و دانش شناسی بخش دانش و زندگی تبیان

مترجم سمیه جولایی/ دکترای علم اطلاعات و دانش شناسی
بخش دانش و زندگی تبیان
 

 

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید