ابوالفضل فتحی آزاد
مو قشنگمو قشنگ
ابوالفضل فتحی آزاد

از این خیابونا هر وقت رد میشم دیوونه تر میشم

 لینک
از این خیابونا هر وقت رد میشم دیوونه تر میشم

.
از این خیابونا
هر وقت رد میشم
دیوونه تر میشم
بی حد و اندازه
باور کنید روزا
هر جی که میبینم
فکر منو داره
یاد تو میندازه

" هر جی که میبینم فکر منو داره یاد تو میندازه "

انگار قدمام به این خیابونا
وقتی که تو نیستی بد جوری وابسته است
انقدر که با فکرت قدم زدم اینجا
حتی خیابونم از قدمام خسته است

" از قدمام خستتس "

تو این پیاده رو
بین همین مردم
با اشتباه ما
خیلی تو رو دیدم
اینکه چرا نیستی
من این سوالو از
هر کس که می دیدم
صد بار پرسیدم

وقتی حواس تو درگیر رفتن بود
بیهوده جنگیدم
تو از همون اول منو نمی خواستی
من دیر فهمیدم

فهمیدم
فهمیدم
دیر فهمیدم
.
خیابونا - محسن یگانه
.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید