هر روز!
هر روز!

از این ستون به آن ستون فرج است (داستانک) :

از این ستون به آن ستون فرج است (داستانک) 
 :

از این ستون به آن ستون فرج است (داستانک)
:  از این ستون به آن ستون فرج است (داستانک) : از این ستون به آن ستون فرج است (داستانک)
: از این ستون به آن ستون فرج است (داستانک)
 
 در گذشته های دور مردی به شهری مسافرت می کند و در آن شهر غریب بود. از قضا در همان روزهای نخست یکی از مردم شهر به قتل می رسد و این مرد غریب را بالای سر جنازه او پیدا می کنند.
به گزارش : مامورین به او ظنین شده و او را به نزد قاضی می برند و پس از مدتی متهم چون نمی تواند بی گناهی خود را اثبات کند، قاضی شهر حکم اعدام او را صادر می کند.
فردای آن روز متهم را بردند تا حکمش را اجرا کنند، او را به ستونی بستند و هرچه مرد غریب گفت که بی گناه است و از کشتن او پشیمان خواهند شد و آن زمان دیگر پشیمانی سودی ندارد، به خرج جلاد نرفت. قبل از اجرای حکم جلاد به رسم همیشه از اعدامی پرسید که آخرین خواسته اش چیست؟
مرد که دید دیگر مرگ به او نزدیک شده است، برای چند لحظه زندگی بیشتر خواست که او را از ستونی به ستون دیگر ببندند.
جلاد فکر کرد که او قصد فرار دارد و می خواهد به این وسیله فرصتی برای گریز پیدا کند. اما خواهش او را اجرا کرد. با رعایت احتیاط کامل.
در همین هنگام بود که گروهی از سواران به سمت آن ها آمدند و گفتند که این مرد را آزاد کنید که او بی گناه است. طبق حکم جدید قاضی این مرد قاتل نیست. قاتل واقعی خود را تسلیم قانون کرده و اقرار به گناه خود داشته.
از این رو مرد مسافر را آزاد کردند و او به هنگام مراجعت رو به جلاد کرد و گفت: اگر مرا از ستونی به ستون دیگر نمی بستی تا به حال اعدام شده بودم. اگر خدا بخواهد، از این ستون به آن ستون فرج است.
این ضرب المثل را از همین رو هنگامی به کار می برند که فردی ناامید است. همه درها را به روی خود بسته می بیند و از همین رو برای دلداری اش دیگران می گویند که «از این ستون به آن ستون فرج است»؛ یعنی گاه در اندک فرصت و مجالی راه چاره ای پیدا و در کار گشایشی حاصل می شود.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید