اخبار ورزشی
اخبار ورزشی

اساسنامه فدراسیون قایقرانی ازسویICFتاییدشد پس از تعلیق فدراسیون قایقرانی ایران

اساسنامه فدراسیون قایقرانی ازسویICFتاییدشد 
 پس از تعلیق فدراسیون قایقرانی ایران

اساسنامه فدراسیون قایقرانی ازسویICFتاییدشد
پس از تعلیق فدراسیون قایقرانی ایران از سوی فدراسیون‌های جهانی کانوئینگ و روئینگ و درخواست کانوئینگ برای اصلاح اساسنامه ایران، سرانجام این اساسنامه مورد تایید قرار گرفت. خسرو ابراهیمی با اعلام این خبر به فارس گفت: یکی دو بار اساسنامه به فدراسیون جهانی کانوئینگ فرستاده شد و سرانجام ساعاتی پیش به ما خبر دادند این اساسنامه مورد تایید قرار گرفته است.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید