مدرسه عالی کسب و کار ماهان
خوشحالخوشحال
مدرسه عالی کسب و کار ماهان

اسامی و تصاویر برخی از اسپانسرین محترم سومین همایش بین

اسامی و تصاویر برخی از اسپانسرین محترم سومین همایش بین

اسامی و تصاویر برخی از اسپانسرین محترم سومین همایش بین المللی مدیریت راهبردی کسب و کار

گروه وب مارکتینگ بین الملل - نشر نوین - مدرسه عالی کسب و کارماهان - شرکت ثبت آفریقا - شرکت نوین ارتباطات نوآوا - نایلون سپید - مجموعه هتل های رستوران سنتی حاج ملک - گروه تبلیغاتی گسترش - چرم درسا - بانک صادرات - پرچم پاسارگاد - گروه مهندسی شایگان و شرکت نماد مارکتینگ - بازرگانی سپاهان همراه و...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید