مسیر سبز
مسیر سبز

اسامی رد صلاحيت شدگان انتخابات شوراها خبرگزاری مهر: یک عضو

اسامی رد صلاحيت شدگان انتخابات شوراها
خبرگزاری مهر: یک عضو هیات نظارت بر انتخابات شوراهای شهر خبر رد صلاحیت محسن هاشمی، فاطمه راکعی و معصومه ابتکار را تایید کرد.

یک عضو هیات نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا  خبر رد صلاحیت محسن هاشمی، فاطمه راکعی و معصومه ابتکار را تایید کرد و گفت: اعلام تایید یا رد صلاحیت ثبت نام کنندگان در انتخابات شوراهای شهر و روستا 28 اردیبهشت به صورت مکتوب به آنان اعلام خواهد شد.

وی گفت: امکان دارد در صورت اعتراض به رد صلاحیت ها، در بررسی های مجدد عده ای از ردصلاحیت شدگان، صلاحیتشان تایید شود.

پیش از این خبر رد صلاحیت دبير، اميري فر،شريف زاده و افسانه بايگان نیز در برخی از رسانه های مجازی منتشر شده است.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید