هر روز!
هر روز!

اسامی معروف ترین افراد عاشق! اسامی معروف ترین افراد عاشق!

اسامی معروف ترین افراد عاشق! اسامی معروف ترین افراد عاشق!

اسامی معروف ترین افراد عاشق!
اسامی معروف ترین افراد عاشق! : اسامی معروف ترین افراد عاشق!
: اسامی معروف ترین افراد عاشق!
: در این مطلب اسامی معروف ترین عشاق در جهان را مشاهده خواهید کرد.
 
به گزارش : بیژن و منیژه(عشاق شاهنامه فردوسی) پل ویرژینی(عشاق رمان تاریخی برناردن دوسن پیر)
خسرو شیرین(در داستانی از نظامی گنجوی) رومئو و ژولیت(عشاق درام شکسپیر)
رابعه و بکتاش(از افسانه های اعراب است که به زبان فارسی نیز در آمده است) زال و رودابه(از شاهنامه فردوسی)
زهره و منوچهر(از دیوان ایرج میرزا) سلامان و ابسال(از جامی)
سلیمان و ملکه صبا(از داستان‌های تورات) سامسون و دلیله(از داستان‌های تورات)
شیرین و خسرو(از امیر خسرو دهلوی) فرهاد و شیرین(از وحشی بافقی)
کلئوپاترا و ژولیوس سزار و آنتوان(داستان عشق کلئوپاترا ملکه مصر به دو سردار و قیصر روم) لیلی و مجنون(اصلش عربی بوده ولی در اشعار شعرای فارسی منجمله نظامی و جامی و مکتبی شیرازی نیز آمده است)
مادام پمپادور و لویی شانزدهم پادشاه فرانسه کاری آنتوانت(زوجه لویی شانزدهم) و کاردینال روهان
ناپلئون و ژوزفین نورجهان (ایرانی) و جهانگیر(هندی)
وامق و عذرا(در داستانی از عنصری) ویس و رامین(از فخرالدین اسد گرگانی)
همای و همایون(از خواجوی کرمانی) یوسف و زلیخا(از جامی و آذر بیگدلی)

مشاهده همه ی 1 نظر
Gh

2 پست
4321wr
4321wr
Gh : عالی