مسیر سبز
مسیر سبز

اسب، اسب، اسب، و باز هم اسب! روزگارنو: اسب نقش

اسب، اسب، اسب، و باز هم اسب! 
 روزگارنو: اسب نقش

اسب، اسب، اسب، و باز هم اسب!
روزگارنو: اسب نقش مهمی در زندگی مردم چین دارد؛ هم بارشان را می برد و هم شیر و گوشت مورد نیازشان را تأمین می کند. به همین دلیل، اسب در فرهنگ بومیان این منطقه هم حضور پر رنگی دارد.امسال، طبق تقویم چینی، سال اسب است؛ حیوانی متحرک، فعال و پر انرژی. و این صفاتی است که اتفاقا با آن می توان ساکنان این روزهای این کشور را هم توصیف کرد... و درست به دلیل برخورداری از این ویژگی هاست که این مردم دارد اقتصاد جهان را فتح می کنند.

بنا بر این گزارش، اسب نقش مهمی در زندگی مردم چین دارد؛ هم بارشان را می برد و هم شیر و گوشت مورد نیازشان را تأمین می کند. به همین دلیل، اسب در فرهنگ بومیان این منطقه هم حضور پر رنگی دارد.

تصاویری که می بینیم از گله های اسب در مرکز استان آسیایی سین کیانگ چین، در مرز قزاقستان و قرقیزستان، گرفته شده است. پرورش اسب یکی از اصلی ترین مشاغل ایلات و عشایر این منطقه است.


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید