هر روز!
هر روز!

استاتوس های فلسفی و آموزنده فیس بوک استاتوس های فلسفی

استاتوس های فلسفی و آموزنده فیس بوک 
 استاتوس های فلسفی

استاتوس های فلسفی و آموزنده فیس بوک
استاتوس های فلسفی و آموزنده فیس بوک
استاتوس های فیس بوک،جملات قصار
 
هرگز با آدم نادان مجادله نکنید ! تماشاگران ممکن است نتوانند تفاوت بین شما را تشخیص دهند . . .
 
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ استاتوس های فلسفی ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
 
اگر افسردگی دارید ، در حال زندگی در گذشته هستید اگر اضظراب دارید ، درحال زندگی در آینده هستید اگر آرامش دارید در حال زندگی در زمان حال هستید !
 
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ مطالب زیبا و آموزنده ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
 
بین هزاران ” دیروز ” و میلیون ها ” فردا ” فقط یک ” امروز ” وجود دارد . . . ” امروز ” را از دست نده . . . !
 
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ استاتوس های فلسفی ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
 
در دنیا زندگی کن اما نگذار که دنیا وارد تو شود در دنیا باش اما از دنیا نباش
 
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ مطالب زیبا و آموزنده ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
 
موانع ، آن چیزهای وحشتناکی هستند که وقتی چشمتان را از روی هدف بر می دارید به نظرتان می رسند. هنری فورد
 
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ جملات قصار ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
 
در مقابل سختی ها همچون جزیره اى باش که دریا هم با تمام عظمت و قدرت نمى تواند سر او را زیر آب کند !
 
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ استاتوس های فلسفی ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
 
دوست بدارید کسانی را که به شما پند می دهند نه مردمی که شما را ستایش می کنند (دور وبل)
 
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ سخنان آموزنده ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
 
همیشه دعا کنید : چشمانی داشته باشید که بهترین ها را در آدم ها ببیند قلبی که خطرترین ها را ببخشد ذهنی که بدیها را فراموش کند و روحی که هیچگاه ایمانش به خدا را از دست ندهد …
 
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ استاتوس های فلسفی ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
 
چهره های خندان ، به معنای حضور نداشتن غم و اندوه نیست ! بلکه به معنای توانائی برخورد با آنهاست . . .
 
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ استاتوس های فلسفی ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
 
سه چیز را با احتیاط بردار : قدم ، قلم ، قسم ! سه چیز را پاک نگه دار : جسم ، لباس ،خیال ! از سه چیز کار بگیر : عقل ، همت ، صبر ! از سه چیز خود را دور نگهدار: افسوس ، فریاد ، نفرین ! سه چیز را آلوده نکن : قلب ، زبان ، چشم ! اما سه چیز را هیچ گاه فراموش نکن : خدا ، مرگ و دوست …
 
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ استاتوس های فلسفی و آموزنده فیس بوک ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
 
دنیا بسیار وسیع است و برای همه جائی هست سعی کنیم جای واقعی خود را پیدا کنیم
 
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ استاتوس های فلسفی ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
 
آدم های بزرگ قامتشان بلند تر نیست خانه شان بزرگ تر نیست ثروتشان بیشتر نیست آنها قلبی وسیع و نگاهی مرتفع دارند !
 
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ استاتوس های فیس بوک ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
 
کسی که حق اظهار نظر و بیان فکر خود را نداشته باشد موجودی زنده محسوب نمی شود (مونتسکیو)
 
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ استاتوس های فلسفی ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
 
فرانسیس بیکن : یک انسان خردمند فرصتها و شانس ها را می سازد نه اینکه در انتظار آنها بنشیند
 
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ مطالب زیبا و آموزنده ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
 
من از زمان نردبان درست میکنم برای موفقیت ! نه کاناپه برای استراحت . . .
 
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ استاتوس های فلسفی ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
 
نگذارید گوشهایتان گواه چیزی باشد ، که چشمهایتان ندیده ! نگذارید زبانتان چیزی را بگوید ، که قلبتان باور نکرده ! صادقانه زندگی کنید . . .
 
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦  سخنان آموزنده ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
 
اگر عقل امروزم را داشتم ، کارهای دیروزم را نمی کردم ولی اگر کارهای دیروزم را نمی کردم ، عقل امروزم را نداشتم !
 
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ استاتوس های فلسفی ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
 
زیستن آموزد و جاوید شدن پیکِ پیروزی و امید شدن شاد بودن هنر است گر به شادی تو دلهای دگر باشد شاد زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست هر کسی نغمه خود خواند و از صحنه رود صحنه پیوسته به جاست خُرم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد …
 

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید