اخبار ورزشی
اخبار ورزشی

استاد اسدی: به عشق مردم آمدیم استاد اسدی در پایان

استاد اسدی: به عشق مردم آمدیم 
 استاد اسدی در پایان

استاد اسدی: به عشق مردم آمدیم
استاد اسدی در پایان دیدار نمادین تیم ملی در جمع خبرنگاران، گفت: بازی خوبی بود، ما به خاطر مردم و به عشق مردم آمدیم. به گزارش فارس، وی در مورد اینکه چرا بقیه بازیکنان 98 نبودند گفت: نمی‌دانم چرا آنها نیامده بودند. ما به عشق تماشاگران آمدیم. یاد خاطراتمان افتادیم و کمی هم ناراحت شدیم. استاد اسدی در مورد اینکه چرا بازی فقط یک نیمه داشت،‌گفت: نمی‌دانم از آنهایی که این برنامه را گذاشته‌اند بپرسید.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید