هر روز!
هر روز!

استان آدانا آدانا نام یکی از استان‌های ترکیه است که

استان آدانا آدانا نام یکی از استان‌های ترکیه است که

استان آدانا
آدانا نام یکی از استان‌های ترکیه است که مرکز آن هم شهری است به همین نام.
این استان در ساحل مدیترانه واقع شده و مرکز آن یعنی شهر آدانا دارای ١٢٧٢٠٠٠نفر جمعیت بوده و بعد از استانبول، آنکارا، ازمیر و بورسا پنجمین شهر بزرگ ترکیه می‌باشد.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید