هر روز!
هر روز!

استان آغری آغری یکی از استان‌های ترکیه است که دارای

استان آغری آغری یکی از استان‌های ترکیه است که دارای

استان آغری
آغری یکی از استان‌های ترکیه است که دارای مرکزی به همین نام است. اکثریت ساکنان استان را ترک های آذری تشکیل می دهند.
قله آرارات واقع در فلات قفقاز، در حد فاصل شهرهای ماکو (ایران)، ایروان (ارمنستان) و ناحیه آغری ترکیه نیز در ترکیه آغری نامیده می‌شود.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید