هر روز!
هر روز!

استخدام نیمه‌وقت خانم‌ها رئیس مرکز امور زنان و

استخدام نیمه‌وقت خانم‌ها 
 
 
 رئیس مرکز امور زنان و

استخدام نیمه‌وقت خانم‌ها


رئیس مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در‌خصوص استخدام نیمه وقت دو کارمند زن به جای یک کارمند گفت: ساعت کار این زنان در طول هفته 22 ساعت است البته دریافتی، حق بیمه و حق بازنشستگی آنها نصف یک کارمند زن است.


مریم مجتهدزاده در گفت‌‌و‌گو با خبرنگار زنان فارس در‌خصوص استخدام نیمه وقت دو کارمند زن به جای یک کارمند اظهار داشت: بر اساس ماده 51 قانون برنامه پنجم توسعه که برای استخدام مجوز می‌دهد به ازای خروج هر سه نفر از مشاغل تصدی گری یک استخدام و به ازای خروج هریک نفر از مشاغل حاکمیتی یک استخدام جدید می‌تواند صورت بگیرد.
 
وی افزود: مرکز امور زنان با توجه به تعداد زیاد زنان تحصیلکرده و فرصت‌های کم اشتغال برای آنها پیشنهاد داد به جای استخدام یک زن دو کارمند زن به صورت نیمه وقت استخدام شوند و این طرح در قالب لایحه بودجه مطرح می‌شود.
 
رئیس مرکز امور زنان در‌خصوص وضعیت ساعت کار و بیمه این کارمندان گفت: ساعت حضور این زنان در محل کار نصف یک کارمند است یعنی اگر یک کارمند در طول روز 8 ساعت کار می‌کند این زنان 4 ساعت درمحیط کار حضور می‌یابند و دریافتی، حق بیمه و بازنشستگی آنها نیز نصف می‌شود.
 
مرکز امور زنان با توجه به تعداد زیاد زنان تحصیلکرده و فرصت‌های کم اشتغال برای آنها پیشنهاد داد به جای استخدام یک زن دو کارمند زن به صورت نیمه وقت استخدام شوند
مجتهدزاده بیان کرد: در این طرح زنان کارمند به جای اینکه هفته‌ای 44 ساعت در محل کار حضور یابند هفته‌ای 22 ساعت کار می‌کنند و به این ترتیب می‌توان برای هر یک پست استخدامی دو کارمند زن را جذب کرد البته باید مشاغل این ظرفیت را داشته باشند تا دو نیروی نیمه وقت در آن حضور یابند.
 برای ارسال اولین نظر کلیک کنید