مکان یار
مکان یار

استخر ارسنجانی رباط کریم آدرس: ایران - تهران - رباط کریم

استخر ارسنجانی رباط کریم
آدرس: ایران - تهران - رباط کریم رباط کریم _خیابان بخشداری_کوچه ساحل_مجموعه ورزشی فرهنگی ارسنجانی(ساحل قدیم)

مجموعه فرهنگی ورزشی ارسنجانی واقع در رباط کریم خ بخشداری دارای باشگاه_استخر و سونا_سالن ماساژ_سالن رقص و.... می باشد💟💆🛀

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید