بهترین زندگی
بهترین زندگی

استفاده از آغوش بند نوزاد، حالت صحیح آغوش بند

استفاده از آغوش بند نوزاد، حالت صحیح
آغوش بند یا آغوشی وسیله ای بی نظیر برای حمل کودک در سه ماهه نخست می باشد. تماس کودک با بدن شما و حرکت او در حین راه رفتن شما به او آرامش می دهد. یک مزیت دیگر این وسیله آن است که دست های شما آزاد است.
بندهای آغوش بند را روی شانه های تان بلغزانید به صورتی که دو حلقه فلزی آن در جلوی بدن قرار گیرند.

قسمت مثلثی را با وصل کردن قلاب های گرد آن به بندها آویزان کنید.

یک طرف آغوش بند را با گذراندن قلاب آن از حلقه و وصل کردن آن ببندید.

فرزندتان را به صورتی که رو به شما باشد در آغوش بگیرید. اگر خیلی خردسال است سرش را با دست تان نگه دارید پایش را از سوراخ سمت بسته شده آغوش بند رد کنید. از سمت باز آغوش بند دست تان را دور کودک نگه دارید تا نیفتد.

با یک دست فرزندتان را در نشیمنگاه آغوش بند نگه دارید و در همین حال با دست دیگرتان قلاب سمت دیگر را از زیر بغل او بگذرانید و ببندید.

قلاب های فوقانی را ببندید تا سوراخی برای عبور دست کودک در هر طرف ایجاد شود. قسمت پشتی آغوش بند سر و گردن کودکان خردسال را از افتادن محافظت می کند.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید