مطالب جالب!
مطالب جالب!

استفاده از رفلکس‌های چشم در تعیین هویت اساس این متد

استفاده از رفلکس‌های چشم در تعیین هویت 
 اساس این متد

استفاده از رفلکس‌های چشم در تعیین هویت
اساس این متد بر مبنای حرکات سریع و نامحسوس کره چشم افراد بوده و از آنجا که گفته می‌شود مبنای این حرکات ارادی می‌باشد، لذا دانشمندان عقیده دارند که کپی‌برداری و تقلید از این حرکات برای افراد مهاجم و نفوذگران غیرممکن خواهد بود.
Masakatsu Nishigaki محقق دانشگاه Shizuoka University در ژاپن می‌گوید: «روش‌های بیومتریک اغلب قابل کپی‌برداری بوده و می‌توان از روی آنان تقلید نمود.»
«به همین خاطر نیاز به ایجاد روشی جدید که احتیاجی به محافظت و حراست نداشته باشد بشدت احساس می‌شود.»
Nishigaki بهمراه همکارش Daisuke Arai درحال کار بر روی پروژه بلند مدتی هستند که هدف آن ایجاد یک سیستم شناسائی بر مبنای تفاوت‌های موجود در رفلکس‌های کره چشم افراد مختلف می‌باشد.
در این سیستم نقطه کور یا Blind Spot مبنای مختصات صفر قرار می‌گیرد و حرکات کره چشم با توجه به نقطه خیرگی یا point-of-gaze سنجیده می‌شود.
از آنجا که تجهیزات مربوط به تشخیص نقطه خیرگی یا point-of-gaze بسیار گران‌قیمت و پرهرینه می‌باشند لذا Nishigaki عقیده دارد که این روش بیشتر مناسب مکان‌هایی خواهد بود که درجات بالائی از امنیت در آنها مورد نیاز می‌باشد.
Nishigaki می‌گوید: «هنوز تحقیقات زیادی برای تعیین پایداری زمان پاسخگوئی حرکات کره چشم، اندازه‌گیری مکان و اندازۀ نقطه کور و آزمایشات رفتاری بر روی گروه بزرگی از داوطلبان مورد نیاز می‌باشد.»

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید