هر روز!
هر روز!

استفاده کاربردی از لاستیک های بازیافتی مضرات لاستیک ها بر

استفاده کاربردی از لاستیک های بازیافتی مضرات لاستیک ها بر

استفاده کاربردی از لاستیک های بازیافتی
مضرات لاستیک ها بر محیط
لاستیک ها یک دردسر بزرگ برای بخش زباله و مدیریت بازیافت هستند. در این بخش ایده هایی وجود دارد که خود ما می توانیم دوباره از آنها استفاده کنیم و محیط زیستمان را از آن محافظت کنیم. اکثر مطالعات نشان می دهد که لاستیک به آرامی موادشیمیایی سمی را وارد محیط زیست می کند بنابراین بهتر است از ورود آنها به مناطقی که پوشش گیاهی دارند خودداری کنیم و هنگام استفاده کاربردی از لاستیک ها، آنها را به نحوی پوشش دهیم تا مستقیما لمسشان نکنیم.
 
استفاده کاربردی از لاستیک های بازیافتی
ایده های استفاده از لاستیک
 

کاربرد لاستیک های بازیافتی
 

ساخت میز و صندلی با لاستیک
 

تزیینات با لاستیک
 

کارایی استفاده از لاستیک
 

ایده برای استفاده از لاستیک
 

تزیینات با لاستیک
 

کارایی استفاده از لاستیک
 

ایده هایی جالب برای استفاده از لاستیک
 

مدل تزیینات لاستیک
 

ساخت میز و صندلی با لاستیک
 

استفاده کاربردی از لاستیک ها
 
منبع : setarehnews.ir

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید