اخبار ورزشی
اخبار ورزشی

استقلال تمرین کرد به گزارش ""، فضای تیم استقلال، فضای

استقلال تمرین کرد
به گزارش ""، فضای تیم استقلال، فضای سفر به ارمنستان است و بنابر این تمرین امروز چندان جدی نخواهد بود. با این حال اعضای کادرفنی استقلال در تمرین حضور فعال دارند.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید