هر روز!
هر روز!

اسمشو چی بذاریم؟! پدیده تک اسمی در نامگذاری فرزندان! :

اسمشو چی بذاریم؟! پدیده تک اسمی در نامگذاری فرزندان!
: خودشان می گویند کاری که می کنند ریشه در «خلاقیت» و «نوآوری» دارد اما بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند با اینکه در اتفاقی که می افتد ممکن است خلاقیت هم وجود داشته باشد اما عمدتا کشش خانواده ها و والدین به سمت چنین پدیده ای، به دلیل گرایش شان به «خودنمایی» و «فخرفروشی» است. در گزارش ویژه امروز به بررسی موضوعی پرداخته […]
اسمشو چی بذاریم؟! پدیده تک اسمی در نامگذاری فرزندان! - : اسمشو چی بذاریم؟! پدیده تک اسمی در نامگذاری فرزندان!
: اسمشو چی بذاریم؟! پدیده تک اسمی در نامگذاری فرزندان!
به گزارش : خودشان می گویند کاری که می کنند ریشه در «خلاقیت» و «نوآوری» دارد اما بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند با اینکه در اتفاقی که می افتد ممکن است خلاقیت هم وجود داشته باشد اما عمدتا کشش خانواده ها و والدین به سمت چنین پدیده ای، به دلیل گرایش شان به «خودنمایی» و «فخرفروشی» است.
در گزارش ویژه امروز به بررسی موضوعی پرداخته شده که این روزها در اطرافمان زیاد دیده می شود؛ پدیده ای به نام «تک اسمی ها»؛ پدیده ای که در آن والدین تلاش می کنند برای فرزندانشان اسامی خاصی انتخاب کنند که تا کنون حتی در کتاب اسامی سازمان ثبت احوال هم نمونه اش ثبت نشده باشد!
اسمشو چی بذاریم؟
همه اش از چشم و هم چشمی پدر و مادری شروع شد که دوست داشتند در بین همه آشنایان توی چشم باشند. «زیبامهر» اسم دختر جدید خانواده است. مهسا و وحید حدود 5 سال است که ازدواج کرده اند و حالا صاحب فرزندی شده اند که دارنده یکی از همین نام های خاص است. آنها از وقتی که متوجه شدند قرار است خانواده کوچکشان کامل تر شود نخستین فکری که به ذهن هر پدر و مادری می رسد دغدغه اصلی شان شد«حالا اسمش را چی بگذاریم؟»
مهسا می گوید که برای انتخاب نام، نخستین مشکل را با خانواده هایشان داشته اند؛ هر کدام از اعضای خانواده از قبل به یک نام فکر کرده و توقع هم داشتند به عنوان نام نوزاد تازه وارد انتخاب شود. آنها هم تمام اسم های پیشنهادی را نوشته اند تا از بین آنها اسم مورد نظر را انتخاب کنند اما دلشان می خواسته اسم فرزندشان یک اسم خاص باشد؛ اسمی که هیچ جا نشنیده باشند و یک هویت مخصوص به فرزندشان بدهد. برای همین هم شروع کردند به گشتن تا یک اسم مناسب پیدا کنند. وحید می گوید: «به اسم های زیادی فکر کرده بودیم اما به نظرم آمد هیچ کدام از آنها به قول معروف به دلم نمی نشیند برای همین هم دست به کار شدیم تا یک اسم جدید و متفاوت برای فرزندمان انتخاب کنیم».
در همه دوره های مختلف تاریخی رخداد ها و حال و هوای اجتماعی علاوه بر بازتاب های معمولی در کتاب و روزنامه و… روی یکی از نقاط مهم زندگی آدم ها هم بازتاب قابل توجهی دارد؛ اسم آنها. مثلا زمانی اسم فرزندان یک خانواده با نام هنرمندها رابطه مستقیم دارد و زمانی دیگر نام سران سیاسی در صدر لیست انتخاب اسامی قرار دارد، یک دوره اسم بچه ها از روی فرهنگ و تاریخ اصیل ایرانی انتخاب می شود و طبیعتاً بسیاری از مواقع نام های مذهبی و دینی روی بورس هستند. معمولا هم حاصل این تغییرات در نامگذاری 20-15 سال بعد از دوره خود، مشخص می شود. اما در این سال ها الگوی نامگذاری تفاوت فاحشی کرده است؛ همان هایی که نامشان با توجه به شرایط زمانه و مد روز انتخاب شده ترجیح می دهند نام فرزندانشان را طوری انتخاب کنند که بی مانند باشد؛ نام هایی که کسی تا به حال آنها را نشنیده و برای فرد دارنده نام از بدو تولد یک نوع منحصر به فرد بودن را به همراه می آورند. با این اوصاف احتمالا در آینده نزدیک، دیگر با شنیدن یک اسم، مجموعه خاطراتی از انسان های همنام در ذهنمان تداعی نخواهد شد بلکه هر نفر اسم و خاطره مخصوص به خودش را به همراه خواهد داشت.
می خواستیم دیده شود
همه اش از چشم و هم چشمی پدر و مادری شروع شد که دوست داشتند در بین همه آشنایان توی چشم باشند. «زیبامهر» اسم دختر جدید خانواده است. مهسا و وحید حدود 5 سال است که ازدواج کرده اند و حالا صاحب فرزندی شده اند که دارنده یکی از همین نام های خاص است. آنها از وقتی که متوجه شدند قرار است خانواده کوچکشان کامل تر شود نخستین فکری که به ذهن هر پدر و مادری می رسد دغدغه اصلی شان شد«حالا اسمش را چی بگذاریم؟». مهسا می گوید که برای انتخاب نام، نخستین مشکل را با خانواده هایشان داشته اند؛ هر کدام از اعضای خانواده از قبل به یک نام فکر کرده و توقع هم داشتند به عنوان نام نوزاد تازه وارد انتخاب شود. آنها هم تمام اسم های پیشنهادی را نوشته اند تا از بین آنها اسم مورد نظر را انتخاب کنند اما دلشان می خواسته اسم فرزندشان یک اسم خاص باشد؛ اسمی که هیچ جا نشنیده باشند و یک هویت مخصوص به فرزندشان بدهد. برای همین هم شروع کردند به گشتن تا یک اسم مناسب را پیدا کنند. وحید می گوید: «به اسم های زیادی فکر کرده بودیم اما به نظرم آمد هیچ کدام از آنها به قول معروف به دلم نمی نشیند برای همین هم دست به کار شدیم تا یک اسم جدید و متفاوت برای فرزندمان انتخاب کنیم».
عبور از 7 خان نامگذاری
«برای انتخاب یک اسم خاص اول از همه تصمیم گرفتیم تا فرهنگ های مختلف و اسم های آنها را زیر و رو کنیم تا اسمی را که فکر می کنیم مناسب و زیباست پیدا کنیم.» آنها اول به سراغ گویش های منطقه ای کشور رفتند و چند اسم را هم از بین آنها انتخاب کردند. گلاویژ، آتا، روژانو، رایکا، هژین و چند اسم دیگر اسم هایی بودند که به نظرمان مناسب آمد اما متوجه شدیم هم تلفظ اینگونه اسم ها برای اطرافیان سخت است و هم اینکه خود ما هم تا قبل از این معنای این اسم ها را نمی دانستیم و احتمالا باید راه بیفتیم و معنای اسم فرزندمان را برای همه توضیح بدهیم. مهسا می گوید: «من یکدفعه یادم افتاد که یکی از همکارانم اسم فرزندش را رزمینا گذاشته است. به وحید پیشنهاد دادم که خودمان با تلفیق کلمه های مختلف یک اسم مناسب و قش

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید