مسیر سبز
مسیر سبز

اسپانيايي‌ها رياضي بلد نيستند! ایرنا: نتايج يك تحقيقات بين المللي

اسپانيايي‌ها رياضي بلد نيستند!
ایرنا: نتايج يك تحقيقات بين المللي از افراد بزرگسال در اسپانيا نشان داده است مردم اين كشور اروپايي، رياضيات نمي دانند و در قرائت متون نيز به شدت ضعيف هستند.

 اين نتيجه از امتحان مهارت هاي اساسي‌ جمعيت بالغ كه از سوي سازمان همكاري اقتصادي و توسعه در ۲۳ كشور عضو آن انجام شده، بدست آمده و معلوم شده است اسپانيا آخرين كشور در رياضي و يكي‌ به آخر در زمينه خواندن متون است.

به گفته تلويزيون دولتي اسپانيا، نتايج بدست آمده نشان مي دهد فقط ۳۱ درصد اسپانياييها قادر به انجام يك محاسبه ساده هستند و ۲۷ درصد آنها مي توانند يك متن كوتاه را براحتي بخوانند.

روزنامه ال پاييس چاپ مادريد هم نوشت: امتحان يادشده كه به برنامه بين المللي براي ارزيابي دانش افراد بالغ شهرت دارد، عملكرد درك خواندن و درك رياضي را بين افراد ۱۶ تا ۶۵ سال مورد ارزيابي قرار مي‌ دهد.

بر اساس اين گزارش، نتايج بدست آمده حكايت از آن دارد كه اسپانيا در زمينه درك خواندن در فاصله ۲۰ امتيازي و از نظر درك رياضي در فاصله ۲۲ امتيازي با متوسط كشورهاي سازمان همكاري اقتصادي و توسعه قرار دارد، به گونه اي كه ۳۰ درصد اسپانياييها از اين نظر به شدت ضعيف هستند حال آنكه ميانگين كشورهاي عضو اين سازمان و اتحاديه اروپا ۱۷ درصد است. از سوي ديگر، در حالي كه فقط پنج درصد اسپانيايي ها در سطح عالي درك رياضي و متون قرار گرفته اند، ميانگين آن در سطح سازمان همكاري اقتصادي و اتحاديه اروپا ۱۲ درصد است.

به نوشته روزنامه ال پاييس، اين وضعيت نشان مي دهد قانون آموزش عمومي اسپانيا كه از سال ۱۹۹۰ تا سال ۲۰۰۶ در اين كشور اعمال مي شد، موفقيتي در زمينه بهبود درك متون و رياضيات مردم آن نداشته است.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید