هر روز!
هر روز!

اسکات کلی؛ کشاورزی در فضا! : اسکات کلی؛ کشاورزی در

اسکات کلی؛ کشاورزی در فضا! : اسکات کلی؛ کشاورزی در

اسکات کلی؛ کشاورزی در فضا!
: اسکات کلی؛ کشاورزی در فضا!
در حالی که پژوهشگران ناسا در مرکز فضایی کندی محصولات گل آهاری را در سامانه وجی پرورش می دهند، اسکات کلی، فضانورد آمریکایی ساکن ایستگاه فضایی بین المللی نیز سامانه  مشابهی را صدها کیلومتر بالاتر از سطح زمین و در شرایط گرانش ناچیز به کار می گیرد. مدتی است تعدادی از گل های سامانه وجی در ایستگاه فضایی بین المللی به بار نشسته اند و همزمان با برداشت گل های سامانه وجی در مرکز فضایی کندی، اسکات کلی هم گل های ایستگاه را می چیند. دانشمندان با مقایسه رشد گل های آهار روی زمین و در ایستگاه فضایی بین المللی در حال مطالعه تاثیر جاذبه بر رشد و نمو گیاهان هستند. با اینکه گل های ایستگاه فضایی بین المللی با شرایط نامتناسبی همچون رویش غیر قابل پیش بینی شده قارچ ها روبرو شدند، اما با مهارت های اسکات کلی، پژوهشگران موفق به کسب اطلاعات زیادی درباره روش های پرورش گیاهان در فضا شدند. اسکات کلی در این مورد می گوید: «فکر می کنم ما درس های زیادی از این آزمایش آموختیم. ما کشاورزانی در فضا هستیم.» به گزارش : از مهم ترین اهداف این پژوهش یافتن راه هایی مطمئن برای پرورش گیاهان در فضا است. پژوهشگران داده های این آزمایش را برای مطالعه رویش گیاهان در دراز مدت استفاده می کنند. از دیگر اهداف این پژوهش بررسی اثرات گردافشانی بر روی سلامت فضانوردان است. همچنین پژوهشگران در حال بررسی اثرات آن بر روی روحیه فضانوردان هستند. وجی بزرگ ترین آزمایش پرورش گیاه است که در ایستگاه فضایی بین المللی انجام شده است. انجام این نوع آزمایش ها یکی از مورد توجه ترین فعالیت های فضانوردان در ایستگاه فضایی بین المللی است. پژوهشگران بر این باورند درگیر شدن با این گونه فعالیت ها به بهبود سلامت روانی فضانوردان، به خصوص فضانوردانی  همچون اسکات کلی که اقامت بلند مدت در فضا دارند ، کمک شایانی می کند. گیاهان آهار تقریبا به مدت سه ماه در حال رشد بودند. این مدت بسیار بیشتر از مدت زمان رشد دیگر گیاهان ایستگاه مانند کاهوی قرمز بود که پس از یک ماه به ثمر نشست. گل های آهار که در سامانه  وجی مرکز کندی برداشت شدند به سه صورت ذخیره گردیدند: برخی از گل های قدیمی تر برای دانه هایشان انتخاب شده و برای جوانه زدن آماده شدند، برخی دیگر برای مطالعات میکروب شناسی تا منفی ۸۰ درجه سلسیوس سرد و ذخیره شدند، برخی دیگر نیز پرس و نگه داری شدند. گل های ایستگاه فضایی بین المللی نیز به همین ترتیب نگه داری خواهند شد و با یکی از ماموریت های باری ایستگاه فضایی به زمین باز خواهند گشت.بدین ترتیب دانشمندان قادر به مقایسه  نمونه  پرورش یافته در زمین و نمونه پرورش یافته در فضا خواهند بود. یکی از علائم امیدبخش این دانه، دادن گل ها است. دانه دادن گل ها یکی از موارد الزامی برای اتکا به گیاهان در فضا به عنوان یک منبع غذایی بادوام است. اطلاعات به دست آمده از پرورش گل ها در ایستگاه فضایی، راه گشای ماموریت های انسان به سوی اعماق فضا از جمله سفر به مریخ است.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید