هر روز!
هر روز!

اس ام اس و جملات تسلیت شهادت امام رضا :

اس ام اس و جملات تسلیت شهادت امام رضا :

اس ام اس و جملات تسلیت شهادت امام رضا
: اس ام اس و جملات تسلیت شهادت امام رضا
: منتخبی از جملات و پیامک های تسلیت شهادت مظلومانه امام رضا علیه السلام هشتمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت
 
 
به گزارش : انگور می دهند که قربانی ات کنند لازم نکرده دعوت مهمانی ات کنند صدها رواق در جگرت زهر باز کرد می خواستند آینه بندانی ات کنند

∞∞∞∞∞∞∞ پیامک شهادت امام رضا (ع) ∞∞∞∞∞∞∞
 
خادمت پشت در قصر خبر می خواهد از شب مبهم این فتنه سحر می خواهد کاش آن خوشه مسموم زبانش می گفت: لب شیرین تو انگور مگر می خواهد؟
 
∞∞∞∞∞∞∞ پیامک شهادت امام رضا (ع) ∞∞∞∞∞∞∞
 
کعبه ی اهل ولاست صحن و سرای رضا شهر خراسان بُوَد کرب و بلای رضا در صف محشر خدا مشتری اشک اوست هر که در اینجا کند گریه برای رضا
شهادت امام رضا (ع) تسلیت باد
 
∞∞∞∞∞∞∞ پیامک شهادت امام رضا (ع) ∞∞∞∞∞∞∞
 
کسی قدم به حرم بی مدد نخواهد زد دم از صفات رضا بی احد نخواهد زد گدای کوی رضا شو که این امام رئوف به سینه احدی دست رد نخواهد زد
شهادت امام رضا (ع) تسلیت باد
 
∞∞∞∞∞∞∞ پیامک شهادت امام رضا (ع) ∞∞∞∞∞∞∞
 
من دست خالی آمدم ، دست من و دامان تو سرتا به پا درد و غمم، درد من و درمان تو تو هر چه خوبی من بدم ، بیهوده بر هر در زدم آخر به این در آمدم ،باشم کنار خوان تو
 
∞∞∞∞∞∞∞ پیامک شهادت امام رضا (ع) ∞∞∞∞∞∞∞
 
در اوج غربت و غم زهر کینه یارش بود میان حجره دلش تنگ گلعذارش بود در آرزوى جوادش دمى قرار نداشت به آخرین نفسش چشم انتظارش بود
شهادت امام رضا (ع) تسلیت باد
 
∞∞∞∞∞∞∞ اس ام اس شهادت امام رضا (ع) ∞∞∞∞∞∞∞
 
ناله ای بر لبم از فرط تقلا مانده سوختم از عطش و چشم به دریا مانده باز دلتنگ جوادم که در این شهر غریب به دلم حسرت یک گفتن بابا مانده
 
∞∞∞∞∞∞∞ پیامک شهادت امام رضا (ع) ∞∞∞∞∞∞∞
 
آمد از راه و کشیده است عبا را به سرش وای از سینۀ سوزان و دل شعله ورش همچو شمعی که بسوزد ز شرر آب شود آب کرد آتش آن زهر ز پا تا به سرش
 
 
∞∞∞∞∞∞∞ پیامک شهادت امام رضا (ع) ∞∞∞∞∞∞∞
 
ای همه دل ها، حرمت یا رضا خلق خدا و کرمت یا رضا جنّ و بشر، حور و ملک می برند سجده به خاک حرمت یا رضا
 
∞∞∞∞∞∞∞ پیامک شهادت امام رضا (ع) ∞∞∞∞∞∞∞
 
بر آه آهِ من جگر سخت خاره سوخت بر وای وای من دل سنگ ستاره سوخت همچمون کبوتران ز عطش بال می زنم لب تشنه ام ،دلم ،جگر پاره پاره سوخت
شهادت امام رضا (ع) تسلیت باد
 
∞∞∞∞∞∞∞ پیامک شهادت امام رضا (ع) ∞∞∞∞∞∞∞
 
هر که روی معرفت زیارت رضا کند   ز نعمت زیارتش زیارت خدا کند ببین مقام زائرش که از طواف قبر ثواب صد هزار حج خدا به اوعطاکند
شهادت امام رضا (ع) تسلیت باد
 
∞∞∞∞∞∞∞ پیامک شهادت امام رضا (ع) ∞∞∞∞∞∞∞
 
خواهی اگر ای دل که شود مشکلت  آسان در برزخ و در حشر نباشی تو هراسان بگشای به درگاه رضا  دست گدایی        بنشین به در خانه ی سلطان خراسان
شهادت اقا امام رضا (علیه السلام) تسلیت
 

∞∞∞∞∞∞∞ پیامک شهادت امام رضا (ع) ∞∞∞∞∞∞∞
 
عرش را منتظر خویش دگر نگذارم فرش را خسته و پیوسته قدم بردارم آن چنان قوت زانوی مرا زهر گرفت که شده روز، چنان شام، به چشم تارم
 
 
∞∞∞∞∞∞∞ پیامک شهادت امام رضا (ع) ∞∞∞∞∞∞∞
تو بـر زخـم دلـم باریده اى باران رحمت را / تو را مـن مـیشناسم، مـنبع پاک کـرامت را ازآن روزى کـه حلقه بر ضریحت بست دستانم / دلم شـیدا شد و دادم زکـف دامـان طاقت را . . . شهادت امام رضا(ع) تسلیت
 
∞∞∞∞∞∞∞ پیامک شهادت امام رضا (ع) ∞∞∞∞∞∞∞
 
دلم برای تو پر می کشد امام غریب غمت ز سینه شرر می کشد امام غریب زیارت تو که فوق همه زیارت هاست دل مرا به سفر می کشد امام غریب
 
∞∞∞∞∞∞∞ پیامک شهادت امام رضا (ع) ∞∞∞∞∞∞∞
 
عاقبت از زهر مأمون، پاره شد قلب رضا در میان حجرۀ در بسته، می زد دست و پا گه، جوادش را، گهی معصومه، را می زد صدا داغ او تا صبح محشر، بر دل سوزان ماست شهادت امام رضا(علیه السلام) تسلیت باد
 
∞∞∞∞∞∞∞ پیامک شهادت امام رضا (ع) ∞∞∞∞∞∞∞
 
سفره 2 ماه عزا بسته میشه امشب خدا اما بازه تا قیامت سفره های گریه ما خدانگهدار سیاهیای ماه ماتم خدانگهدار ماه صفر ماه محرم لا یوم کیومک الحسین
 
∞∞∞∞∞∞∞ پیامک شهادت امام رضا (ع) ∞∞∞∞∞∞∞
 
بیا از مدینه ای نور چشمان ترم بین که از زهر جفا پاره شد این جگرم چشم من مانده به در کجایی ای جواد من ای عزیز دل من بیا برس به داد من شهادت امام رضا(علیه السلام) تسلیت باد
 
∞∞∞∞∞∞∞ پیامک شهادت امام رضا (ع) ∞∞∞∞∞∞∞
 
تمام زهر کین در من اثر کرد / هلالی چهره ی قرص قمر کرد و دشمن با همین زهر ستمگر / تو گویی خنجری در این جگر کرد . . .
 
∞∞∞∞∞∞∞ پیامک شهادت امام رضا (ع) ∞∞∞∞∞∞∞
 
شب شهادت مولای مهرپرور ماست کسی که سایه لطفش پناهِ کشور ماست شب شهادت هشتم امام معصوم است که آستانه او قبله گاه باور ماست شهادت امام رضا(علیه السلام) تسلیت باد
 
∞∞∞∞∞∞∞ پیامک شهادت امام رضا (ع) ∞∞∞∞∞∞∞
 
امروز که سر بر حرمت می آیم / انگار تمام عشق کامل شده است ای ضامن آهو! به غریبی سوگند / دل کندن ازاین ضریح مشکل شده است . . . یا ضامن آهو
 
∞∞∞∞∞∞∞ پیامک شهادت امام رضا (ع) ∞∞∞∞∞∞∞
 
امام رضا-ع: کسی که مصائب مارا به یاد آورد، پس بگرید و بگریاند، در روزی که چشم ها گریانند(روز حساب)، گریان نخواهد شد. امشب اشکت جاری شد، ما رو هم دعا کن.
 

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید