هر روز!
هر روز!

اس ام اس خیانت دیدن اس ام اس خیانت دیدن

اس ام اس خیانت دیدن اس ام اس خیانت دیدن

اس ام اس خیانت دیدن
اس ام اس خیانت دیدن : اس ام اس خیانت دیدن
: اس ام اس خیانت دیدن
:  اس ام اس خیانت دیدن
به گزارش : زندگی ک با دروغ شروع شود با هوس اوج بگیرد و به خیانت ختم شود سرانجامش تباهیست
دیگه واسم شدی یه تماس بی پاسخ
بهار بود و تو بودی و عشق بود و امید بهار رفت و تو رفتی و هر چه بود گذشت
کسی که جدی جدی میره نباید شوخی شوخی برگرده
• • •
دوستم داشت مثل اون آهنگاى خارجی که همیشه گوش می دادولی هیچى ازشون نمی فهمید
تنها چیزی که باعث میشه در مقابل خیانت و دورویی صبور باشم وجود عدالت خدامه چون شک ندارم که شاید دیرتر اما حتما حسابشونو میرسه همین بهم آرامش میده
من هر روز در تلاشم که خاطرم بماند و تو هر شب دعا می کنی که فراموش کنی  خاطراتمان چه بلاتکلیفند
خیانت بوی خون میده خدا رو شکر که تو کم خونی
با من بودن رو مخفی میکرد اما حالا تنها بودنشو همه جا جار میزنه
من برایت جان هم میدهم بخشیدن خیانتت که چیزی نیست
ﻋﻄﺮ ﻫﺎﯼ ﮔﺮﻭﻥ ﻗﯿﻤﺖ ﺭﻭ ﺑﯿﺨﯿﺎﻝ; اﺩﻡ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻮﯼ   ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﺪﻩ
اس ام اس
ان هایی که بامن وتو نیامدند برای دیگران دویدند
اهای غریبه صدایی بود که سالها بعد شنیدم چه صدای گرم و اشنایی بود فریاد میزد ببخش مرا دیر رسیدم تو سهم اغوش من بودی نه اغوش خاک
خدایا به کسانی که دلشون با یکیه جسمشون با یکی دیگه وجدان عطا بفرما
حرام باد دوست داشتن کسی که عاشقی سرگرمی اوست
گمان میکردم قانع باشی و به شکستن دلم اکتفا کنی نه اینکه فستیوالی از دروغ به راه بیندازی و در اخر بگویی: میروم تا اذیت نشوی بهترین من
من ازتوهیچی نمیخوام فقط فقط به ان لعنتی که عاشقانه دوستت دارد بگو: حلالم کن؛ هنوزشب ها با یاد تو میخوابم
قول میدهم فراموشت کنم دیگر نمی خواهم کابوس دخترکی مهمان خواب هایت باشد که مدام تو را می خواند
ﺷﮏ ﮐﺮﺩﻥ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺘﺶ ﺩﺍﺭﯼ ﮐﻼ ﺩﻭ ﺣﺎﻟﺖ ﺩﺍﺭﻩ: ﯾﺎ ﺧﻮﺩﺕ ﻗﺒﻼ اﺩﻡ ﺩﺭﺳﺘﯽ ﻧﺒﻮﺩﯼ ﻭ ﻣﯿﺘﺮﺳﯽ ﻃﺮﻑ ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺕ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻮﺭﻭ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﮐﻨﻪ ﯾﺎ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﮐﺮﺩﯼ ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﻫﻮﺱ ﺑﻮﺩﻩ ﻧﻪ ﻋﻼﻗﻪ

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید