هر روز!
هر روز!

اس ام اس شهادت حضرت ابوالفضل عباس -اس ام اس شهادت

اس ام اس شهادت حضرت ابوالفضل عباس -اس ام اس شهادت

اس ام اس شهادت حضرت ابوالفضل عباس -اس ام اس شهادت حضرت ابوالفضل عباس -اس ام اس شهادت حضرت ابوالفضل عباس محرم - پیامک شهادت حضرت ابوالفضل عباس -sms- شهادت حضرت ابوالفضل عباس sms
: اس ام اس شهادت حضرت ابوالفضل عباس

: اس ام اس شهادت حضرت ابوالفضل عباس ۹۲
به گزارش : کربلا لبریز عطر یاس شد
نوبت جانبازی عباس شد اس ام اس شهادت حضرت ابوالفضل عباس ۹۲
دانی از چه رو گاه گاه آید زلزله
چون زمین هم می کند با نام زینب هلهله
دانی از چه رو گاه گاه توفان میشود
صحنه جنگیدن عباس اکران می شود اس ام اس شهادت حضرت ابوالفضل عباس ۹۲
ایمان و وفا سایه ی بالای تو بود
ایثار علی (ع) نقش به سیمای تو بود
گر لب نزدی به اب دریا عباس(ع)
دریای ادب میان لب های تو بود اس ام اس شهادت حضرت ابوالفضل عباس ۹۲
عباس لوای هفت افراشته است
وین راز به خون خویش بنگاشته است
او پرچم انقلاب عاشورا را
با دست بریده اش بپا داشته است اس ام اس شهادت حضرت ابوالفضل عباس ۹۲
با خدا عباس وقتی دست داد
هر دو دست خویش را از دست داد اس ام اس شهادت حضرت ابوالفضل عباس ۹۲
آهای عطر گل یاس آهای خدای احساس
تموم زندگیم فدای یک نگاه عباس اس ام اس شهادت حضرت ابوالفضل عباس ۹۲
دلم مست و لبم مست و سرم مست
بخون ای دل که صبرم رفته از دست
بخون ای دل محرم اومد از راه
بخون اجر تو با عباس بی دست اس ام اس شهادت حضرت ابوالفضل عباس ۹۲
دامن علقمه و باغ گل یاس یکی است
قمر هاشمیان بین همه ناس یکی است
سیر کردم عدد ابجد و دیدم به حساب
نام زیبای اباصالح و عباس یکی است اس ام اس شهادت حضرت ابوالفضل عباس ۹۲
دریا تمام سوز لبش را به آب داد
صحرا به تشنگان قدح آفتاب داد
مردی سوار اسب بهب دیا سلام کرد
باران نیزه بود که او ار جواب داد
گرداوری:زیرمیزی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید