هر روز!
هر روز!

اشتباهات رایج دختران مجرد در ازدواج : اشتباهات رایج دختران

اشتباهات رایج دختران مجرد در ازدواج : اشتباهات رایج دختران

اشتباهات رایج دختران مجرد در ازدواج
: اشتباهات رایج دختران مجرد در ازدواج
: اشتباهات رایج دختران مجرد در ازدواج
: متأسفانه در سال هاى اخیر عوامل مختلفى از جمله نبود زمینه اشتغال، اسکان، ادامه تحصیل، بالا رفتن هزینه هاى زندگى، دگرگون شدن معیارهاى انتخاب همسر و … سبب افزایش سن ازدواج و حتى ناتوانى بسیارى از دختران و پسران براى ازدواج شده است. همچنین تجملاتى شدن مراسم ازدواج که بسان مانعى آهنین در مقابل جوانان قرار گرفته، آئین هاى توخالى و بى هویت، انتظارات نامعقول، هزینه هاى سرسام آور و چشم و هم چشمى ها، جوانان را از ازدواج باز مى دارد. این فرایند در حالى است که روزگارى دختران پس از اینکه به سن بلوغ مى رسیدند و از چهارده

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید