مسیر سبز
مسیر سبز

اشک‌های پیام صادقیان در تلویزیون +عکس صبحانه: پیام صادقیان

اشک‌های پیام صادقیان در تلویزیون +عکس 
 صبحانه: پیام صادقیان

اشک‌های پیام صادقیان در تلویزیون +عکس
صبحانه:  پیام صادقیان به یاد حسن صادقیان اشک ریخت در لحظات پخش تصاویری در خصوص حسن صادقیان فرزند او به شدت گریه كرد.


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید